Mükafat və təltiflər

Card image cap

Dosent Attestatı

4 iyul, 1942-ci il.

Dosent elmi dərəcəsini təsdiq edən sənəd.

Card image cap

Pedaqoji elmlər namizədi diplomu

27 may, 1941-ci il.

Pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsini təsdiq edən sənəd.

Card image cap

Professor Attestatı

25 dekabr, 1957-ci il.

Professor elmi dərəcəsini təsdiq edən sənəd.

Card image cap

Surra seçki dairəsindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilmişdir.

1967-ci il.

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VII çağırışı.

Card image cap

Xaldan seçki dairəsindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilmişdir.

1963-cü il.

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VI çağırışı.

Card image cap

"N.K. Krupskaya medalı"

3 yanvar,1973-cü il.

Böyüməkdə olan nəslin təlim-tərbiyəsində göstərdiyi xidmətlərinə görə təltif edilmişdir.