Xəbərlər


TƏHSİL FƏDAİSİ, CƏFAKEŞ İNSAN, ZİYALILIQ ETALONU

12/23/2020

“Bir ömür nədir ki? - Bir əsim külək, İnsana on ömür, yüz ömür gərək”...Şəhriyar (1 may akademik Mehdi Mehdizadənin anım günüdür). Mehdi müəllimin alimlik səriştəsini, şəxsi ləyaqətini, insaniyyətini, elm, maarif və mədəniyyət yolunda əvəzsiz xidmətlərini xatırlayarkən, istər-istəməz Şəhriyarın niskilli misraları yada düşür. Bəli, Mehdi Mehdizadə k ...

SSRİ PEA-NIN İLK VƏ SON AZƏRBAYCANLI AKADEMİKİ: MEHDİ MEHDİZADƏ

11/5/2020

Bu gün Azərbaycan pedaqoq alimlərinin ilk nəslinin qüdrətli nümayəndəsi, pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının ilk və son azərbaycanlı akademiki 23 il Maarif naziri olmuş Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadənin vəfatından 36 il keçir. Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 5 yanvar 1903-cü ildə Cəbrayıl qəz ...

“SOYUQ QIŞ GÜNÜNÜN İSTİ XATİRƏLƏRİ…”

11/5/2020

18 yanvar – 23 il (1952-1956 və 1960-1979-cu illər) Azərbaycan maarifinə rəhbərlik etmiş akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür.Tanınmış təhsil mütəxəssisi Nadir İsrafilov akademik Mehdi Mehdizadə ilə bağlı özünün və özünə məlum olan digər xatirələrini bölüşüb.Akademik yazdıqları haqqında əyalət müəlliminin də fikirlərini bilmək istəyirdi…“1984- ...

AVTORİTAR SİSTEMİN DEMOKRAT NAZİRİ (AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏNİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ)

11/5/2020

Elə insanlar var ki, onların həyatı hekayəyə sığmırİosif Brodski,Nobel mükafatı laureatıBir neçə gündən sonra (1 may) düz 23 il Azərbaycan maarifinə rəhbərlik etmiş, hədsiz dərəcədə aydın, işıqlı, xeyirxah, qayğıkeş, gözütox, təmənnasız, millətsevər, xalqına bağlı bir insanın - akademik Mehdi Mehdizadənin anım günüdür. Bu görkəmli şəxsiyyət, təhsil ...

BU GÜN AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏNİN ANIM GÜNÜDÜR

11/5/2020

1 may – əsrin 4/1-qədər Azərbaycan maarifinə rəhbərlik edən, təhsilimizin, elmimizin inkişafında əvəzsiz rolu olan, təhsil idarəçiliyi sahəsində əsl məktəb yaradan görkəmli alim, pedaqoq, hədsiz dərəcədə aydın, işıqlı, xeyirxah, qayğıkeş, təmənnasız, millətsevər, xalqına bağlı bir insanın – akademik Mehdi Mehdizadənin anım günüdür.Mektebgushesi.az ...