Xəbərlər


AKADEMİK M.MEHDİZADƏ MÜASİRLƏRİNİN XATİRƏLƏRİNDƏ

9/26/2020

18 yanvar görkəmli alim, pedaqoq, maarifçi, akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür “…Azərbaycanda bizim öyrənməyi öyrəndiyimiz böyük müəllimlərimiz olub: Üzeyir Hacıbəyov, Firudin Köçərli, Mehdi Mehdizadə, Mir Cəlal, Abbas Zamanov və adları bu şərəfli siyahıda davam etdirilən onlarla digər müəllim. Onlar dünən də olub, bu gün də var, gələcəkdə d ...

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ: MEHDİ MƏMMƏD OĞLU MEHDİZADƏ

9/26/2020

Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 1903-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Daşkəsən kəndində anadan olub. 1914-cü ildə təlim rus dilində olan ibtidai məktəbdə oxuyub. 1920-ci ildə Daşkəsən kənd qiraət komasının müdiri kimi fəaliyyət göstərib. Cəbrayıldakı pedaqoji kursu bitirdikdən sonra doğma kəndində çalışıb. 1923-cü ildə Mehdi Mehdizadənin müdir olduğu birin ...

TƏHSİLİMİZİN NURLU SİMASI

11/5/2020

Bu ilin yanvar ayının 5-də tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan maarifinə 20 ildən çox yüksək bacarıq və böyük fədakarlıqla rəhbərlik etmiş, pedaqogika elminin görkəmli nümayəndəsi, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının təsisçilərindən biri, Əməkdar elm xadimi, akademik Mehdi Mehdizadənin anadan olmasının 115 illiyi tamam oldu. Bu böyük şəxsiyyətin həy ...