Xəbərlər


ƏSL ALİM, ƏSL ZİYALI, ƏSL PEDAQOQ...

9/26/2020

18 yanvar akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdürYanvar ayının 18-i nə az, nə çox, düz 23 il Azərbaycan maarifinə rəhbərlik etmiş, hədsiz dərəcədə aydın, işıqlı, xeyirxah, qayğıkeş, gözütox, təmənnasız, millətsevər, xalqına bağlı bir insanın - akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür. Bu görkəmli şəxsiyyət, təhsil fədaisi, ən nəhayət fəzilətli, ...

“ZAMANIN YEGANƏ MEYARI YADDAŞDIR”

11/5/2020

“Tarixdə qalmaq üçün, hər şeydən əvvəl, insanların qəlbində, xatirələrində yaşamaq lazımdır…”Bu gün nə az, nə çox, düz 23 il Azərbaycan maarifinə rəhbərlik etmiş, hədsiz dərəcədə aydın, işıqlı, xeyirxah, qayğıkeş, gözütox, təmənnasız, millətsevər, xalqına bağlı bir insanın – akademik Mehdi Mehdizadənin anım günüdür.Tanınmış təhsil mütəxəssisi Nadir ...

TƏHSİL İDARƏÇİLİYİ SAHƏSİNDƏ MƏKTƏB YARATMIŞ PEDAQOQ - AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏ

9/26/2020

Yanvarın 18-i görkəmli alim və maarifçi Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür.Görkəmli alim, pedaqoq, Əməkdar elm xadimi, akademik Mehdi Mehdizadənin təhsilimizin, elmimizin inkişafında mühüm rolu olub. Müəllimliklə alimlik onun şəxsiyyətində daim vəhdətdə olub, bir-birini tamamlayıb. Akademik Mehdi Mehdizadə təhsil idarəçiliyi sahəsində əsl məktəb yara ...

AKADEMİK M.MEHDİZADƏ MÜASİRLƏRİNİN XATİRƏLƏRİNDƏ

9/26/2020

18 yanvar görkəmli alim, pedaqoq, maarifçi, akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür “…Azərbaycanda bizim öyrənməyi öyrəndiyimiz böyük müəllimlərimiz olub: Üzeyir Hacıbəyov, Firudin Köçərli, Mehdi Mehdizadə, Mir Cəlal, Abbas Zamanov və adları bu şərəfli siyahıda davam etdirilən onlarla digər müəllim. Onlar dünən də olub, bu gün də var, gələcəkdə d ...

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ: MEHDİ MƏMMƏD OĞLU MEHDİZADƏ

9/26/2020

Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 1903-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Daşkəsən kəndində anadan olub. 1914-cü ildə təlim rus dilində olan ibtidai məktəbdə oxuyub. 1920-ci ildə Daşkəsən kənd qiraət komasının müdiri kimi fəaliyyət göstərib. Cəbrayıldakı pedaqoji kursu bitirdikdən sonra doğma kəndində çalışıb. 1923-cü ildə Mehdi Mehdizadənin müdir olduğu birin ...