Xəbərlər


DÖVRÜNÜN PEDAQOJİ SALNAMƏSİNİ YARATMIŞ ALİM

1/19/2021

"GƏRƏK ELƏ YAŞAYASAN Kİ, ÖLƏNDƏN SONRA DA YAŞAYA BİLƏSƏN." Böyük tatar şairi Musa Cəlil. Dünyada seçilən insanlar olur. Seçilənlər bəşəriyyətin bir qismi olaraq cəmiyyətin yolunu işıqlandırırlar. Tanrının sayqılı insanları olanlar bu meyarlarla səciyyələnən, vətənin ən ünlü vətəndaşı sayılır. Onların həyatda qoyduğu iz, açdığı cığır, keçdiyi şərə ...

TƏQVİMDƏN ASILI OLMAYARAQ, HƏR GÜN XATIRLANASI ŞƏXSİYYƏT... NƏ YAXŞI Kİ, TƏHSİLİMİZDƏ MEHDİ MEHDİZADƏ OLUB, NƏ YAXŞI Kİ, CƏMİYYƏTİMİZ BU CÜR ÖRNƏK ŞƏXSİYYƏTLƏRDƏN XALİ DEYİL.

1/21/2021

Yeni tarixi təqvimin tətbiq edilməsi nəticəsində, köhnə və yeni stil məhfumuna əsalansaq, bu gün (5 [18] yanvar 1903 – 1 may 1984) görkəmli alim, pedaqoq, maarifçi, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür. Hər dəfə mərhum akademiki xatırlayanda öz-özünə təsəlli tapırsan ki, nə yaxşı ki, təhsilimizdə Mehdi Mehdizadə olub, nə ya ...

DÜŞÜNÜRƏM Kİ, BİZ MEHDİZADƏ MƏKTƏBİNİ YAXŞI ÖYRƏNMƏMİŞİK

1/2/2021

1975-ci ildə görkəmli alimimiz, akademik Mehdi Mehdizadə "Müasir ümumtəhsil məktəblərinin əsas problemləri" kitabında yazırdı: "Etiraf etməliyik ki, ümumtəhsil sahəsində görüləsi işlərimiz hələ çoxdur. Bu problemlərin müvəffəqiyyətlə həlli üçün hər şeydən əvvəl, əsas məqsədi aydın görməli, ona nail olmaqdan ötrü əlverişli yollar seçməliyik. Problem ...

NADİR İSRAFİLOV: “BİZ MÜƏLLİMLƏR HAMIYA ÖRNƏK OLMALIYIQ. ÇÜNKİ, TƏLİM-TƏRBİYƏNIN BAŞINDA BİZ DAYANIRIQ…”

1/2/2021

Bu gün də, xüsusulə təlim tərbiyə prosesinin yeni qaydalara uyğun məsafədən təşkili şəraitində belə, bu prosesin səmərəliliyi məhz müəllimin şəxsiyyətindən, peşəkarlığından, klassik pedaqoji irsə və müasir tendensiyalara nə dərəcədə yiyələnməsindən daha çox asılıdır. Müəllimlərimizin məhz milli və dünya klassik fəlsəfəsinin və maarifçiliyinin görkə ...

"Qarabağın məşhur müəllİmlərİ" - Mehdİ Mehdİzadə

11/5/2020

Təhsil Nazirliyinin "Qarabağın məşhur müəllimləri" layihəsinin növbəti tarixi siması Mehdi Mehdizadədir. O, 1903-cü ildə Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində anadan olub. 1926-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirib (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) və bir müddət Qaryagin (Füzuli) şəhərində fizika və riyaziyyat müəllimi kimi ...