Xəbərlər


NADİR İSRAFİLOV: “BİZ MÜƏLLİMLƏR HAMIYA ÖRNƏK OLMALIYIQ. ÇÜNKİ, TƏLİM-TƏRBİYƏNIN BAŞINDA BİZ DAYANIRIQ…”

1/2/2021

Bu gün də, xüsusulə təlim tərbiyə prosesinin yeni qaydalara uyğun məsafədən təşkili şəraitində belə, bu prosesin səmərəliliyi məhz müəllimin şəxsiyyətindən, peşəkarlığından, klassik pedaqoji irsə və müasir tendensiyalara nə dərəcədə yiyələnməsindən daha çox asılıdır. Müəllimlərimizin məhz milli və dünya klassik fəlsəfəsinin və maarifçiliyinin görkə ...

"Qarabağın məşhur müəllİmlərİ" - Mehdİ Mehdİzadə

11/5/2020

Təhsil Nazirliyinin "Qarabağın məşhur müəllimləri" layihəsinin növbəti tarixi siması Mehdi Mehdizadədir. O, 1903-cü ildə Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində anadan olub. 1926-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirib (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) və bir müddət Qaryagin (Füzuli) şəhərində fizika və riyaziyyat müəllimi kimi ...

TƏHSİL FƏDAİSİ, CƏFAKEŞ İNSAN, ZİYALILIQ ETALONU

12/23/2020

“Bir ömür nədir ki? - Bir əsim külək, İnsana on ömür, yüz ömür gərək”...Şəhriyar (1 may akademik Mehdi Mehdizadənin anım günüdür). Mehdi müəllimin alimlik səriştəsini, şəxsi ləyaqətini, insaniyyətini, elm, maarif və mədəniyyət yolunda əvəzsiz xidmətlərini xatırlayarkən, istər-istəməz Şəhriyarın niskilli misraları yada düşür. Bəli, Mehdi Mehdizadə k ...

SSRİ PEA-NIN İLK VƏ SON AZƏRBAYCANLI AKADEMİKİ: MEHDİ MEHDİZADƏ

11/5/2020

Bu gün Azərbaycan pedaqoq alimlərinin ilk nəslinin qüdrətli nümayəndəsi, pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının ilk və son azərbaycanlı akademiki 23 il Maarif naziri olmuş Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadənin vəfatından 36 il keçir. Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 5 yanvar 1903-cü ildə Cəbrayıl qəz ...

“SOYUQ QIŞ GÜNÜNÜN İSTİ XATİRƏLƏRİ…”

11/5/2020

18 yanvar – 23 il (1952-1956 və 1960-1979-cu illər) Azərbaycan maarifinə rəhbərlik etmiş akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür.Tanınmış təhsil mütəxəssisi Nadir İsrafilov akademik Mehdi Mehdizadə ilə bağlı özünün və özünə məlum olan digər xatirələrini bölüşüb.Akademik yazdıqları haqqında əyalət müəlliminin də fikirlərini bilmək istəyirdi…“1984- ...