Xəbərlər


GÖRKƏMLİ ALİM VƏ MAARİF XADİMİ

1/25/2021

Pedaqogika elminin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış ictimai xadim, Rusiya Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 1903-cü il yanvar ayının 18-də dünyaya göz açmışdır. 90 il bundan qabaq onun doğulduğu Cəbrayıl qəzasının Daşkəsən kəndi o q ...

CANI VƏ QANI İLƏ HAQQA, ƏDALƏTƏ SADİQ İNSAN...

1/22/2021

"Azərbaycanda bizim öyrənməyi öyrəndiyimiz böyük müəllimlərimiz olub: Üzeyir Hacıbəyov, Firudin Köçərli, Mehdi Mehdizadə, Mir Cəlal, Abbas Zamanov və adları bu şərəfli siyahıda davam etdirilən onlarla digər müəllim. Onlar dünən də olub, bu gün də var, gələcəkdə də olacaqlar”. Mikayıl Cabbarov, Təhsil naziri. Yanvarın 18 - i görkəmli alim, pedaqoq ...

DÖVRÜNÜN PEDAQOJİ SALNAMƏSİNİ YARATMIŞ ALİM

1/19/2021

"GƏRƏK ELƏ YAŞAYASAN Kİ, ÖLƏNDƏN SONRA DA YAŞAYA BİLƏSƏN." Böyük tatar şairi Musa Cəlil. Dünyada seçilən insanlar olur. Seçilənlər bəşəriyyətin bir qismi olaraq cəmiyyətin yolunu işıqlandırırlar. Tanrının sayqılı insanları olanlar bu meyarlarla səciyyələnən, vətənin ən ünlü vətəndaşı sayılır. Onların həyatda qoyduğu iz, açdığı cığır, keçdiyi şərə ...

TƏQVİMDƏN ASILI OLMAYARAQ, HƏR GÜN XATIRLANASI ŞƏXSİYYƏT... NƏ YAXŞI Kİ, TƏHSİLİMİZDƏ MEHDİ MEHDİZADƏ OLUB, NƏ YAXŞI Kİ, CƏMİYYƏTİMİZ BU CÜR ÖRNƏK ŞƏXSİYYƏTLƏRDƏN XALİ DEYİL.

1/21/2021

Yeni tarixi təqvimin tətbiq edilməsi nəticəsində, köhnə və yeni stil məhfumuna əsalansaq, bu gün (5 [18] yanvar 1903 – 1 may 1984) görkəmli alim, pedaqoq, maarifçi, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Mehdi Mehdizadənin doğum günüdür. Hər dəfə mərhum akademiki xatırlayanda öz-özünə təsəlli tapırsan ki, nə yaxşı ki, təhsilimizdə Mehdi Mehdizadə olub, nə ya ...

DÜŞÜNÜRƏM Kİ, BİZ MEHDİZADƏ MƏKTƏBİNİ YAXŞI ÖYRƏNMƏMİŞİK

1/2/2021

1975-ci ildə görkəmli alimimiz, akademik Mehdi Mehdizadə "Müasir ümumtəhsil məktəblərinin əsas problemləri" kitabında yazırdı: "Etiraf etməliyik ki, ümumtəhsil sahəsində görüləsi işlərimiz hələ çoxdur. Bu problemlərin müvəffəqiyyətlə həlli üçün hər şeydən əvvəl, əsas məqsədi aydın görməli, ona nail olmaqdan ötrü əlverişli yollar seçməliyik. Problem ...