Xəbərlər


TƏHSİL ŞURASI “AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏ” MEDALI TƏSİS EDİB.

6/21/2021

Respublika Təhsil Şurası “Akademik Mehdi Mehdizadə” adına medal təsis edib. Bu barədə Təhsil Şurasının Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Respublika Təhsil Şurası qeyd olunan medalla yanaşı, “Akademik Mehdi Mehdizadə” diplomu da təsis edib. Mənbənin verdiyi məlumatda qeyd olunur ki, Akademik Mehd ...

RESPUBLİKA TƏHSİL ŞURASININ NƏZDİNDƏ “AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏNİN PEDAQOJİ İRSİNİN TƏDQİQİ MƏRKƏZİ" YARADILIB.

5/27/2021

Respublika Təhsil Şurasının Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzindən verilən məlumata əsasən, 25 may 2021-ci il tarixdə Respublika Təhsil Şurası İdarə Heyətinin növbəti iclası keçirilib. İclas çərçivəsində İdarə Heyətinin sədri Samir Mehdi-zadə Respublika Təhsil Şurasının 1998-ci ildə ‒ Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayında təsis edildiyin ...

APİ VƏ AZƏRBAYCANDA PEDAQOJİ TƏHSİLİN İNKİŞAFI

1/27/2021

Lenin adına APİ özünün 25 illik dəyərli fəaliyyəti və qazandığı böyük nailiyyətləri nəticəsində xalqımızın iftixar etdiyi ali məktəblərdən birinə çevrilmişdir. Bu şanslı 25 il ərzində APİ, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında şəkilcə milli, məzmunca sosialist mədəniyyətimizin, elm və incəsənətimizin, təhsil və maarifimizin inkişafında-Stalin ...

GÖRKƏMLİ ALİM VƏ MAARİF XADİMİ

1/25/2021

Pedaqogika elminin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış ictimai xadim, Rusiya Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor Mehdi Məmməd oğlu Mehdizadə 1903-cü il yanvar ayının 18-də dünyaya göz açmışdır. 90 il bundan qabaq onun doğulduğu Cəbrayıl qəzasının Daşkəsən kəndi o q ...

CANI VƏ QANI İLƏ HAQQA, ƏDALƏTƏ SADİQ İNSAN...

1/22/2021

"Azərbaycanda bizim öyrənməyi öyrəndiyimiz böyük müəllimlərimiz olub: Üzeyir Hacıbəyov, Firudin Köçərli, Mehdi Mehdizadə, Mir Cəlal, Abbas Zamanov və adları bu şərəfli siyahıda davam etdirilən onlarla digər müəllim. Onlar dünən də olub, bu gün də var, gələcəkdə də olacaqlar”. Mikayıl Cabbarov, Təhsil naziri. Yanvarın 18 - i görkəmli alim, pedaqoq ...